ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0616857148
อีเมล์ : dithapaphat111@hotmail.com
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2560,17:10  อ่าน 117 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่องสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดผลงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.14 MB

โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2560,17:10   อ่าน 117 ครั้ง