หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบริหารฯโครงการพัฒนาครูให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.04 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบริหารฯโครงการพัฒนาความก้าวหน้าของคณะครูและบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.72 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบริหารฯโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (ค่าตอบแทนลูกจ้าง)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.78 KB