กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.94 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.6 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.12 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.39 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.66 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.07 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.71 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.2 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.5 KB