สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ธงประจำโรงเรียน
ชมพู - แสด
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธศรีรัตนมหามงคล