ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ต.ค. 60 ครูเปิดเตรียมการ
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
02 พ.ย. 60 ถึง 03 พ.ย. 60 รับเอกสารใบแก้ผลการเรียน(0,ร,มส)
06 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 นักเรียนสอบแก้ 0,ร,มส ครั้งที่ 1
20 พ.ย. 60 ถึง 01 ธ.ค. 60 นักเรียนสอบแก้ 0,ร,มส ครั้งที่ 2
29 พ.ย. 60 ถึง 01 ธ.ค. 60 แข่งขันกีฬาสีโรงเรียน
05 ธ.ค. 60 วันชาติไทย
11 ธ.ค. 60 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับภาค จ.กำแพงเพร
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
01 ม.ค. 61 ถึง 02 ม.ค. 61 หยุดชดเชยวันปีใหม่
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็ก
16 ม.ค. 61 วันครู
31 ม.ค. 61 ถึง 02 ก.พ. 61 ค่ายโอเน็ต ป.6 และ ม.3
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3
01 มี.ค. 61 วันมาฆบูชา
15 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 สอบปลายปี/ปลายภาค
19 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบปลายภาค ป.6และ ม.3
23 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ 2/2560
26 มี.ค. 61 พิธีมอบประกาศนียบัตรอนุบาล ป.6และ ม.3